Historie

voor de restauratie

De historie van 't Witte Huus gaat terug tot de 18e eeuw. Het was een daglonershuis met een kleine stal en een stuk grond om groente en fruit te verbouwen. Dagloners gingen in de zomer werken bij de grote boeren in het rivierengebied. Veelal bouwde men zelf op een stukje grond een kleine boerderij waar een paar koeien, geiten, varkens en kippen gehouden konden worden. De koeien liet men vaak grazen op de grond die werd gepacht van de kerk of schutterij. Op het eigen stukje grond werden groente en aardappels verbouwd.

't Witte Huus zag er rond 1800 anders uit dan nu. Toen was de basis een gebouw met 2 gebinten, met zijmuren niet hoger dan 180 cm. Een mooi voorbeeld hiervan is de museumboerderij het Gilde Koat in Zeddam. Dit is een kopie van een daglonershuis uit de 19e eeuw gebouwd door het schuttersgilde van Zeddam.

Het huis is ingericht zoals het er vroeger heeft uitgezien incl. gebruiksvoorwerpen van die tijd en met de dieren die er vroeger gehouden werden.

image011

Doordat 't Witte Huus op een lager stuk grond ligt had men tot de jaren 60 veel last van hoog water. De grenssloot "de Lander" is eigenlijk een oude rivierbedding van de Rijn uit de laatste ijstijd.

Om toch droge voeten te houden bij hoog water is de vloer met 40cm zand verhoogd. Bij de restauratie is dit weer afgegraven. Tijdens het afgraven zijn stuivers gevonden van het Bergischeland. Daarnaast zijn ook pijpen- koppen, potscherven van Keuls aardewerk en baardkruikjes gevonden.

Rond 1830 is 't Witte Huus uitgebouwd naar de huidige vorm, een krukhuis met 3 gebinten. Het nieuw bijgeplaatste gebint is van iepenhout. De andere twee van eiken. 

huis en vijver