Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST ’T Witte Huus Netterden

Bed & Breakfast "’t Witte Huus Netterden” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B. 

1. Algemeen 

 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast " ’t Witte Huus ", Jonkerstraat 13, 7077 AS  Netterden. 

 Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. 

·      Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers. Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. 

·      De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. 

·      Alle risico's met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “’t Witte Huus” zijn voor rekening van de gebruikers. 

·      Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar. 

·      Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen. 

·      De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “’t Witte Huus” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. 

·      De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. 

·      Gasten van Bed & Breakfast “’t Witte Huus” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement. 

·      Joke Wonnink en Kees Donkers zijn de eigenaars en beheerders van Bed & Breakfast “ ’t Witte Huus”, verder overwegend aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.  

2. Reservering en bevestiging 

·      Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast "'t Witte Huus” worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

·      De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of Bed and Breakfast Nederland worden aangegaan. 

·      Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “’t Witte Huus” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief. 

·      Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. 

3. Betaling particulieren 

·      De verblijfskosten in Bed & Breakfast “’t Witte Huus”  dienen contant te worden voldaan, uiterlijk aan het einde  van het verblijf tenzij anders is overeengekomen.

·      De tarieven vindt u o.a. terug op onze website. 

4. Annulering en no show (niet komen zonder annulering) 

·      Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden. 

·      Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar. 

·      Deze vergoeding bestaat uit:
1 - Tot van 6 tot 2 weken voor ingangsdatum is de annulering 25% v van het bedrag als vergoeding verschuldigd
2 - Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd
3 - Bij annulering en no show tot 2 voor reserveringsdag is 100% van het bedrag verschuldigd. 

·      Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekening nummer: NL28ABNA0533048036 ten name van J.J. Wonnink. U ontvangt indien nodig hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen. 

·      Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar. 

5. Gebruik huurfietsen 

·      B&B ’t Witte Huus heeft fietsen en Elektrische fietsen voor verhuur voor u klaarstaan U kunt de fietsen huren voor € 7,50 per fiets per dag. De elektrische fietsen  zijn te huur voor € 25,-- per dag per fiets. Deze fietsen zijn in goede staat en dienen ook zo te blijven. Gebruik van de fietsen is geheel op eigen risico. 

·      Huurder is verplicht de fietsen af te sluiten met de bijgeleverde sloten. De elektrische fietsen moeten met behulp van de koppelketting vastgezet worden aan elkaar en aan een object wat niet verplaatsbaar is.

·      Bij diefstal en schade aan de fiets(en)/elektrische fiets(en) wordt de geleden schade verhaald op de huurder.

·      Verlies van sleutels is voor kosten van contractant (€ 25,- per sleutel) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden. 

6. Sleutel B&B 

·      Als gast ontvangt u een sleutel van de kamer, de  B&B en de toegangspoort. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B en uw kamer. 

·      Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT: Aankomst en vertrek 

·      Op de dag van aankomst kunt u vanaf 14.00 uur uw verblijf gebruiken. 

·      Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn. 

·      Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden. 

·      Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. 

Uw verblijf 

·      Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen. 

·      Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan. 

·      Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast. 

·      Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op het eigen terrein van de Bed & Breakfast, voor zover er ruimte is. 

·      Afval dient in het vuilnisbakje te worden gedeponeerd. 

·      De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar. 

·      Huisdieren zijn in Bed & Breakfast “’t Witte Huus” niet toegestaan. 

·      Roken in Bed & Breakfast ’t Witte Huus” is niet toegestaan.